Witamy na naszej stronie, której wygląd zmieniać się może także pod wpływem
realizacji Państwa inwestycji.


Oferujemy projekty w branży konstrukcyjnej: terminowo, profesjonalnie, z pasją...

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako nowczesna firma, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą.

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej w branży konstrukcyjnej obiektów budownictwa lądowego i wodnego. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektach budowli kubaturowych i technologicznych oczyszczalni ścieków, zbiorników magazynowych paliw i substancji ciekłych, a także nietypowych konstrukcji stalowych takich jak maszty kratowe z odciągami. Mają także wśród osiągnięć zawodowych hale stalowe, w tym z węzłami na śruby sprężające oraz konstrukcje nośne i wsporcze suwnic. Posługujemy się w swojej pracy nowoczesnymi programami komputerowymi. Opanowaliśmy metody obliczania posadowienia bezpośredniego metodą podłoża dwuparametrowego oraz obliczania ustrojów palowych metodą "uogólnioną", obie opracowane przez pana inż. Mieczysława Koseckiego. Metody te dają znakomitą zbieżność wartości sił wewnętrznych i osiadań obliczonych z obserwowanymi w naturze - co w przypadku stosowania propozycji normowych obarczone jest błędem nawet kilkuset procent.
Nie wahamy się sięgać po opinię znanych autorytetów w przypadkach trudnych oraz wymagających specjalistycznych badań.
Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady obiektów, przy których nasi pracownicy pełnili rolę głównych projektantów w zakresie konstrukcji. Projekty wykonane zostały dla firm:
EPA Sp. z o.o.; Consultant Sp. z o.o.; ES Sp. z o.o.; BI GAZDA oraz BAMS w Szczecinie.


Maszt stalowy H=120.0m z odciągami, wyposażony w urządzenia do pomiarów wiatru.
Trzon trójścienny, pasy rurowe, skratowanie z prętów pełnych.

Montaż wykonano unikalną i niestosowaną dotychczas do tego typu masztów, zaprojektowaną przez nasz zespół metodą żurawika samowspinającego się.

Projekt w całości oparto o Eurokody
Więcej informacji na stronie firmy EPA.

Zdjęcie:
Wiesław Stanisławski

Oczyszczalnia ścieków w Dębogórzu (dla gmin Gdynia i Rumia).
Zdjęcie pokazuje konstrukcję bioreaktora 110/3 w trakcie realizacji. Obiekt wykonany w technologii monolitycznej, zrealizowano nie stosując dylatacji trwałych.
Podstawowe dane geometryczne:
L=99.30m
B=54.20m
H=6.00m

Zbiorniki magazynowe metanolu o pojemności V=14500m3.
Zbiorniki dwupłaszczowe, z dachem stałym, bez kolumny centralnej.
Średnica zbiornika wewnętrznego
Dw=38.10m
Wysokość całkowita
H=17.88m

Zbiorniki jak wyżej przygotowane do prób i odbioru.

Zadaszenie trybun na stadionie lekkoatletycznym
w Świdwinie.
Wykorzystano blachy trapezowe łukowe oraz słupy z rur prostokątnych wypełnionych betonem samozagęszczalnym.

Hala produkcyjna - konstrukcja stalowa.
Długość całkowita L=148.0m
Rozpiętość ram
B=18.50m
Blachownice łączone na śruby sprężające.

Hala jak wyżej
Odcinek z transportem wewnętrznym

Oczyszczalnia ścieków w Dębogórzu.
Na pierwszym planie reaktor biologiczny opisany wyżej. Na planie drugim osadniki
Średnica D=40.0m
Zaprojektowane i wykonane w technologii bezdylatacyjnej.

Oczyszczalnia ścieków w Dębogórzu.
Modernizacja istniejącego reaktora biologicznego.
Podniesienie korony zbiornika wraz ze zmianą schematu statycznego.

Baza magazynowa.
Zbiornik stalowy
V=6000m3

Zejście na plażę w Trzęsaczu.
Konstrukcja stalowa, kratownice z rur okrągłych, pomost z rur prostokątnych.
Elementy schodów podwieszanych połączne śrubami sprężanymi.
(w trakcie realizacji)


Projekt budowlany konstrukcji:
J. Chawchunowicz
S. Kamiński
S. Nowaczyk
M. Wąsowicz

Zejście na plażę po oddaniu do eksploatacji.


Detal trzonu.
Wysokość pokładu ponad wodą:
H=14.84m

Kołobrzeg ul. Zdrojowa 3
Konstrukcja stalowa przeszklonej elewacji.
Wysokość H=15.0m
Długość L=51.70m
Słupy - rury prostokątne
Pozostałe elementy - rury okrągłe.Zdjęcie
Dariusz Makowski -BAMS 

Konstrukcja jak wyżej. Górne elementy budowli.

Zdjęcie:
Dariusz Makowski - BAMS

Kopuła zbiornika stalowego na wodę pitną - w trakcie budowy.
D=46.30m; h=4.89mZdjęcie:
Janusz Wójcik
PROJTECH

Obudowa głębokiego wykopu w ciasnej zabudowie śródmiejskiej. Szczecin.
Pale CFA średnicy 600mm


Projekt wykonano dla firmy: NP-CONSULT